home kontakt  
język / language / ru:

   
Śląski Dom Inwestycyjny Elimar S.A.
Biuro Konsultingu EKOS

Katowice, Aleja Korfantego 71
tel./fax. (0-32) 203 38 76; 259 27 31

KRS 0000084281
Kapitał akcyjny: 16.228.000 zł
Regon 271865320
NIP 634-00-16-492

e-mail: biuro@elimar.com.pl
Dane o spółce

Nazwa: Śląski Dom Inwestycyjny ELIMAR Spółka Akcyjna
Siedziba: 40-161 Katowice, Aleja Korfantego 79
Rejestr: Krajowy Rejestr Sądowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000084281
Czas trwania działalności spółki nie jest ograniczony. Kapitał akcyjny: 16.228.000 zł,
Regon 271865320,
NIP 634-00-16-492

konto bankowe:
BZ WBK SA
45 1090 2037 0000 0001 0362 2101

    Statut spółki pod firmą Dom Maklerski Elimar SA (poprzednia firma Spółki) został sporządzony w dniu 1 lipca 1993 roku. Do 21.09.2002 Spółka prowadziła działalność maklerską. Aktualne, po zmianie przedmiotu działalności Spółka świadczy usługi doradztwa gospodarczego oraz zajmuje się działalnością inwestycyjną.

Elimar © 2020 All rights Reserved
statystyka