home kontakt  
język / language / ru:

   
Śląski Dom Inwestycyjny Elimar S.A.
Biuro Konsultingu EKOS

Katowice, Aleja Korfantego 71
tel./fax. (0-32) 203 38 76; 259 27 31

KRS 0000084281
Kapitał akcyjny: 16.228.000 zł
Regon 271865320
NIP 634-00-16-492

e-mail: biuro@elimar.com.pl

„Jesteśmy praktykami którzy świadczą usługi w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami, konsultingu oraz obsługi inwestycji kapitałowych. Inwestujemy również własne kapitały w przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe.”

Zajmujemy się:
  • restrukturyzacją przedsiębiorstw (ograniczaniem kosztów, w tym przerostów zatrudnienia),
  • zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych, gdy przedsiębiorstwo jest bliskie upadłości,
  • doradztwem gospodarczym z zakresu reorganizacji przedsiębiorstw, pozyskiwania finansowania, z zakresu sprzedaży przedsiębiorstwa, akcji i udziałów,
  • audytami IT, wspomagamy dobór systemu IT i nadzór nad wdrożeniem systemu IT,
  • usługami z zakresu wycen przedsiębiorstw, znaków towarowych i nieruchomości,
  • angażowaniem własnego kapitału w zakup przedsiębiorstw, akcji lub udziałów (w tym spółek sprywatyzowanych drogą leasingu pracowniczego) oraz współfinansowaniem przedsiębiorstw których podjęliśmy się ratowania przed upadkiem.
Elimar © 2020 All rights Reserved
statystyka